GŁADKITRANS Szymon Gładysiak
64-030 Śmigiel
ul. Kilińskiego 19
NIP 698-161-27-27
www.gladkitrans.pl
biuro@gladkitrans.pl

Kader: Śmigiel, ul. Reymonta 4
tel. 601-952-539