GŁADKITRANS Szymon Gładysiak
64-030 Śmigiel
ul. Kilińskiego 19
Közösségi adószám: PL6981612727
www.gladkitrans.pl
biuro@gladkitrans.pl

ág: Poladowo 80
tel. 601-952-539